بایگانی شمع خودرو

شمع خودرو
متفرقه

شمع خودرو

شمع خودرو شمع خودرو قطعه کوچکی می باشد که درون سیلندر موتور قرار دارد و از یک طرف ولتاژ بالا به آن اعمال می شود