بایگانی انواع گیربکس

انواع گیربکس
متفرقه

انواع گیربکس

انواع گیربکس گیربکس ها به دو دسته گیربکس دستی و گیربکس اتوماتیک تقسیم می شوند . اما هرکدام از آن ها باز شامل چندین دسته