واشر منیفولد دود اتومات جک جی 5

واشر منیفولد دود اتومات جک جی 5