بایگانی روغن موتور

روغن موتور
متفرقه

روغن موتور

روغن موتور حرکت کردن خودرو به سه ماده بسیار ضروری وابسته است که باید حتما تامین شود . این موادها شامل سوخت ، آب و

روغن موتور مناسب
متفرقه

روغن موتور مناسب

روغن موتور مناسب برای اکثر افراد این موضوع اتفاق افتاده است که در انتخاب روغن موتور مناسب برای خودروی خود دچار مشکل شوند و تصمیم

تعویض روغن موتور
متفرقه

تعویض روغن موتور

تعویض روغن موتور روغن موتور از هنگامی که موتور شروع به کار می کند در معرض اکسیده شدن و تجزیه حرارتی و آب سوخت قرار

عواقب تعویض نکردن روغن موتور
متفرقه

عواقب تعویض نکردن روغن موتور

عواقب تعویض نکردن روغن موتور روغن موتور در ماشین مانند خون در رگ های بدن و مثل آب در یک بیابان خیلی خشک از اهمیت